Κείμενα

   PDF

 Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία κατ’ εκτέλεσιν Κυρ Θρασυβούλου Στανίτσα, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν το 1961.

   PDF

 Χερουβικό του πλ. Β  κατ’ εκτέλεσιν Κυρ Θρασυβούλου Στανίτσα, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

   PDF  Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα Κυριακη του παραλύτου κατ΄εκτέλεσιν του Άρχοντος των Αρχόντων, και γραφήν του υπογράφοντος εξ απομαγνητοφωνήσεως. Πληκτρολόγησις: Νικόλαος Γιάννου. 
   PDF  Δοξαστικό εις τους αινους - Κυριακη του τυφλου - κατ’ εκτέλεσιν Κυρ Θρασυβούλου Στανίτσα, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
   

 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ

   

Εις το μνήμα σε επεζήτησεν κατ'εκτέλεσιν Γεωργίου Χατζηχρόνογλου Αρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

   

Δοξολογία Ηχος πλ.Α Εναρμόνιος κατ'εκτέλεσιν Γεωργίου Χατζηχρόνογλου Αρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας