Τροποποίηση καταστατικού

Τροποποίηση καταστατικού

  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
  • ΕΚΔΟΣΗ Α.Φ.Μ.
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.                    

Η Ένωση των Υπερμάχων προχώρησε στην αναγκαία τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού λειτουργίας της Ένωσης , ώστε να γίνει εφικτή η μεταφορά της έδρας αυτής, και η λειτουργία της Ένωσης των Υπερμάχων πάνω σε νέα δεδομένα τα οποία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες που προκύπτουν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των σύγχρονων κοινωνιών, με γνώμονα όμως πάντα την προσήλωση στις μουσικές παραδόσεις της χώρας μας, και του εκκλησιαστικού χώρου της ορθοδοξίας και του ήθους αυτής.

Κατόπιν της παραπάνω πρωτοβουλίας, προχώρησαν οι σύννομες ενέργειες και το αποτέλεσμα αυτών ήταν, αφ’ ενός μεν  η απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και συνακολούθως η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, αφ’ ετέρου δε να καταστεί δυνατή και να πραγματοποιηθεί τελικά η μεταφορά της έδρας της Ένωσης από την Νέα Σμύρνη στον Χολαργό του νομού Αττικής.

Παράλληλα αναζητήθηκε και βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος για την στέγαση και λειτουργία των νέων γραφείων, χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος για συναντήσεις και εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια κ.α.

Η διεύθυνση είναι:                     

Ασπασίας 83
Τ.Κ. 15561  
Χολαργός-Αθήνα