Προγραμματικές προτάσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ EΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚHΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ                                   Αθήνα, 30-1-2014                     
«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ»                                             
Αρ. Πρωτ. 150 Ολυμπίας 20,
Αγία Παρασκευή
Τ.Κ. 15343

                       
                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
                   ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ)

•    Τροποποίηση του καταστατικού με επικαιροποίηση άρθρων και διατάξεων.    
•    Μηνιαία συνάντηση Δ.Σ. (τακτικών μελών, αναπληρωτών και εξελεγκτικής επιτροπής) με δικαίωμα ψήφου των τακτικών μελών. Προαιρετικά συμμετέχουν και τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι συνεδριάσεις θα λαμβάνουν χώρα την πρώτη Τετάρτη εκάστου μηνός και ώρα 18:30 στον καθορισμένο χώρο των συνεδριάσεων. Έναρξη κάθε συμβουλίου με καθολική συμμετοχή. ‘’Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός….. (έναρξη).   Απολυτίκιο του Αγίου, προστάτου της Ένωσης (λήξη)                                    
•    Προστάτες της Ένωσης ορίζονται οι Άγιοι Μελωδοί και Υμνογράφοι της Εκκλησίας μας με ετήσια μνήμη και εορτή την  1η Οκτωβρίου εκάστου έτους.    
    
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών με την μορφή αρχικά της ενημέρωσης ώστε στους Ιερούς Ναούς κατά την τέλεση των ιερών ακολουθιών τουλάχιστον από τους ιεροψάλτες να τηρείται η Πατριαρχική τάξη σύμφωνα με το γραπτό και άγραφο τυπικό της Μ.τ.Χ.Ε.                        
•    Η Ένωσή μας προτίθεται να βραβεύει Πρωτοψάλτες - Λαμπαδάριους και μουσικούς που αποδίδουν σύμφωνα με την παράδοση της εθνικής μας μουσικής.                
•    Πλήρης    αναμόρφωση της ιστοσελίδας της Ένωσης εμπλουτισμένης και ενημερωμένης. Καταχωρήσεις, σχόλια, απαντήσεις κ.τ.λ. Δυνατότητα αιτήσεων εγγραφής μελών με ηλεκτρονική καταχώρηση.                                
•    Πολιτιστικές εκδηλώσεις (γενικά).  Συνεστιάσεις (με βραβεύσεις) συναδέλφων.                
•    Οργάνωση συναυλιών υπό την αιγίδα της Ένωσης σε ιερούς ναούς και πολιτιστικά κέντρα.                        
•     Αναβάθμιση του περιοδικού μας Η φωνή των Υπερμάχων, εμπλουτισμός της ύλης, καταχώρηση απόψεων που απηχούν τους σκοπούς και στόχους της Ενώσεως και υπηρετούν την Πατριαρχική τάξη και το ήθος της γνήσιας εθνικής μας Μουσικής. Εθελοντική οικονομική ενίσχυση που θα κατευθύνεται αποκλειστικά για την έκδοση και διακίνηση του περιοδικού. Προτείνεται να λαμβάνουν το περιοδικό όσοι καταβάλουν την οικονομική ενίσχυση γι’αυτό τον σκοπό, βοηθώντας έτσι την απρόσκοπτη παρουσία του εντύπου στην λειτουργία της επικοινωνίας της Ενώσεώς μας.                        
•    Κάλυψη πανηγυρικών εσπερινών σε εορτάζοντας ιερούς ναούς όπου υπάρχει έλλειψη ιεροψαλτών ή με εθελούσια απόφαση προϊσταμένων των ιερών ναών και των υπαρχόντων η μη ιεροψαλτών.    
•    Ίδρυση και λειτουργία σχολής βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων καθώς και μαθημάτων παραδοσιακού τραγουδιού. Τα μαθήματα θα παραδίδονται από  διακεκριμένους πρωτοψάλτες, λαμπαδάριους και μουσικούς.    
•    Ενίσχυση των σχέσεων με τοπικούς – περιφεριακούς ιεροψαλτικούς φορείς. Προγραμματισμός τακτικών επαφών της διοίκησης με τις κατά τόπους ενώσεις ιεροψαλτών.            
•    Η Ένωση τιμά τους πρώην και τέως προέδρους, αντιπροέδρους και χορηγούς που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στη Π.Ε.Π.Ε.Μ.
•    Η Ένωση στηρίζει και βραβεύει χορωδίες από όλη την Ελλάδα και του Εξωτερικού που ακολουθούν την Πατριαρχική παράδοση.        
•    Δημιουργία και λειτουργία φωνοαρχείου με υποστήριξη από στερεοφωνικό σύστημα ηχοληψίας και μετάδοσης ήχου.        
•    Επισκέψεις – συναντήσεις και προτάσεις συνεργασίας με την Αρχιεπισκοπή και τους κατά τόπους Μητροπολίτες. Κατάθεση απόψεων, προβληματισμού για το μέλλον της Εθνικής Πατρώας    μουσικής.                                                                                                                               
•    Συγκρότηση πολυμελούς χορωδίας των Υπερμάχων και συμμετοχή σε κατανυκτικούς εσπερινούς και γενικά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά προτίμηση στην επαρχία.        
Λόγω των πενιχρών οικονομικών στοιχείων της Ένωσης, κάθε προσφορά ενός χώρου γραφείων είναι δεκτή. Απώτερος στόχος μας είναι η Ένωσή μας να αποκτήσει ιδιόκτητο χώρο γραφείων .                                                                                                                                                                                                                                                                            
Μετά τιμής
                                                Με εντολή του Δ.Σ.
                Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας
        Ανδρέας Γκοτσόπουλος                                                Απόστολος Παρίσσης