Δυναμική Συνεδριάσεων Δ.Σ.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.                                 

Από την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ένωσης των Υπερμάχων που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες τις 1ης Δεκεμβρίου 2013, και την συγκρότηση του σε σώμα την 8η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος έτους 2014, πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) τακτικές και τρεις (3) έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., επιλαμβανόμενες σημαντικού αριθμού θεμάτων, για τα οποία πολλά από αυτά έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχουν υλοποιηθεί και άλλα έχουν αποφασισθεί και οδεύουν προς επίλυση.       

Στις συνεδριάσεις οι οποίες κατά βάσιν είναι ανοιχτές για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης εκτός από τα μέλη του Δ.Σ., παραβρίσκονται και αρωγοί – εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν παντοιοτρόπως στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι Υπέρμαχοι.