Αναδιοργάνωση και λειτουργία ιστοσελίδας

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Το Δ.Σ. της Ένωσης των Υπερμάχων μετά από διεξοδική συζήτηση που προηγήθηκε, και συναισθανόμενο τις ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της επικοινωνίας, της ταχύτητας των δεδομένων και την δυνατότητα της διάχυσης της πληροφορίας σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, καθώς και την απαίτηση μελών, φίλων, αλλά και κάθε ευαίσθητου ανθρώπου περί τα μουσικολογικά πράγματα στη χώρα μας, για ουσιαστική αναβάθμιση της παρουσίας των Υπερμάχων και την παρέμβασή τους σε μουσικολογικούς και εν γένει πολιτιστικούς τομείς, έλαβε την απόφαση για την ριζική αναμόρφωση και λειτουργία του ιστοχώρου της Ένωσης στο διαδίκτυο, ώστε αυτός να καταστεί μια αποτελεσματική πύλη των τεκταινομένων μουσικολογικών πραγμάτων που αφορούν την Εθνική μας μουσική παράδοση και κληρονομιά, τόσο στο χώρο της εκκλησιαστικής ποίησης και μουσικής, όσο και ευρύτερα στο το δημοτικό και λαϊκό τραγούδι.

Την εν γένει προσπάθεια επιμελούνται έμπειροι γνώστες από τον χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, άξιοι συνάδελφοι ιεροψάλτες, αλλά και αρωγοί –εθελοντές που συνδράμουν το έργο της Ενώσεώς μας.