25-05-2017 ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΝΟΥ

H ΠANEΛΛHNIA ENΩΣH ΠPOAΣΠIΣTΩN THΣ EΘNIKHΣ MOYΣIKHΣ OI *YΠEPMAXOI*META TO ΨHΦIΣMA ΠOY EKANAN ΣTO EKTAKTO Δ.Σ. ΘA ΨAΛΛOMEN THN NEKPΩΣIMON AKOΛOYΘIAN ΓIA TON EKΛEKTO ΣYNAΔEΛΦO KAI EΦOPO TΩN YΠEPMAXΩN BAΣIΛEIO ΔANO ΣTO KOIMHTHPIO ZΩΓPAΦOY IEPO NAO AΓIOY NIKOΛAOY ΠEMΠTH 25.5 2017 KAI ΩPA 10.15 Π.M